MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 18.100 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Các luận điểm đầu tư chính: POW là đơn vị phát điện lớn thứ 3 cả nước, đang sở hữu vận hành 6 nhà máy điện với tổng công suất 4.205 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 20-22 tỷ kwh, chiếm 8% tổng nhu cầu thị trường. Chiến lược phát triển trong những năm tới POW sẽ đầu tư thêm các dự án nhiệt điện khí NT3&4 (1.500 MW), Miên Trung 1&2 (1.500 MW), LNG Cà Mau, LNG Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện khi các các nhà máy điện đi vào giai đoạn giảm bớt chi phí khấu hao và nợ vay: Các nhà máy của POW đã đi vào giai đoạn trả nợ xong vốn vay đầu tư, khấu hao giảm (CM1&2, NT1) dự kiến sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tới cùng với sản lượng điện gia tăng.

Thêm vào đó, nhu cầu điện tiếp tục tăng lên trong những năm tới. Nhu cầu điện tăng chậm 3,9% trong năm 2021 do tình hình dịch Covid19 diễn biến phức tạp. Từ 2022, chúng tôi cho rằng nhu cầu điện sẽ tăng nhanh hơn lên mức 8-10% khi dịch được kiếm soát, kinh tế hồi phục và phát triển với kế hoạch tăng trưởng GDP từ 6-6,5%. Kết thúc 5 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn hệ thống đạt 95,5 tỷ kwh, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2021.