MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu PLX, với giá mục tiêu 44.500 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Xăng dầu

Trong kỳ 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 79% so với cùng kỳ, do giá dầu tăng mạnh 64% và sản lượng bán nội địa tăng 9%. Mặc dù vậy, do chi phí kinh doanh tăng mạnh cùng với dự phòng hàng tồn kho cuối kỳ 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 301 tỷ đồng, bằng 11% cùng kỳ 2021. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu lỗ trước thuế là 595 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, do nguồn cung xăng dầu trong nước bị gián đoạn, công ty phải gia tăng nhập khẩu với tỷ lệ 46% trong thời điểm giá xăng dầu tăng mạnh lên đỉnh nhiều năm, khiến các chi phí tăng mạnh làm hiệu quả kinh doanh sụt giảm. Tại thời điểm cuối kỳ, giá trị dự phòng tồn kho đạt 1.330 tỷ đồng

Dự báo trong nửa cuối năm 2022 những khó khăn của thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước như đảm bảo nguồn cung, tính đủ các chi phí định mức, giá xăng dầu biến động ít hơn sẽ làm cho thị trường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động hiệu quả hơn. Công ty cũng trao đổi, tỷ lệ xăng dầu nhập khẩu của công ty giảm từ 46% về mức 30%, nguồn cung nội địa là khoảng 70%.

Trong những tháng cuối năm 2022, nền kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho vận tải, sản xuất tiếp tục tăng lên mạnh mẽ so với mức nền thấp cùng kỳ 2021. Chúng tôi dự báo sản lượng xăng dầu kinh doanh cả năm 2022 của công ty sẽ đạt mức từ 13,3-13,5 triệu tấn, tương đương mức tăng từ 8-10% so với 2021.

Từ năm 2023, với giả thiết thị trường xăng dầu hoạt động ổn định trở lại, nguồn cung trong nước ổn định từ 2 nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trong nước. Hoạt động của công ty sẽ khởi sắc trở lại và hiệu quả tăng lên. Bên cạnh đó các hoạt động thoái vốn được thực hiện cũng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Chúng tôi dự báo doanh thu có thể đạt 230 nghìn tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 5,55 nghìn tỷ đồng, tăng 79% và 140% so với 2022.

Hiệu quả kinh doanh suy giảm trong 6 tháng đầu năm do những biến động mạnh của thị trường xăng dầu trong nước, doanh thu tăng mạnh 79% nhưng lợi nhuận lại giảm đến 89% so với cùng kỳ 2021.

Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi đánh giá tình hình kinh doanh của công ty sẽ ổn định lại và hiệu quả tăng lên, dự báo doanh thu cả năm đạt 291 nghìn tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 nghìn tỷ, bằng 172% và 61% của năm 2021. Với quy mô và vị thế của công ty, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 44.500 đồng/cổ phần cho 12 tháng tới.