MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu KDH với giá mục tiêu 51.900 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Khuyến nghị được đưa ra dựa trên 4 luận điểm chính. Thứ nhất, doanh thu và lợi nhuận KDH tăng trưởng khả quan trong giai đoạn 2022-2024 trong đó doanh thu 2022 sẽ chủ yếu đến từ bàn giao dự án Classia (TP. Thủ Đức), trong khi presales (giá trị bán hàng) 2022-2023 sẽ tăng trở lại mạnh mẽ từ mức thấp trong giai đoan 2020 -2021 nhờ các dự án mở bán mới Classia, Clarita và The Privia trong đó các dự án thấp tầng chiếm phần lớn dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số.

Thứ hai, KDH có thương hiệu tốt với uy tín cao trong việc bàn giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giúp giá bán cao hơn trung bình ở các vị trí lân cận. KDH đồng thời sở hữu quỹ đất sạch quy mô lớn (650 ha) ở khu Đông và khu Nam TP.HCM (phần nội thành), nơi đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và giá nhà đất tăng mạnh nhờ phát triển cơ sở hạ tầng với giá vốn tốt.

Thứ ba, định giá vẫn còn hấp dẫn trong dài hạn xét trên giá trị thị trường của quỹ đất, tiềm năng lợi nhuận cũng như so với các doanh nghiệp trong ngành.

Thứ tư, trong ngắn hạn KDH được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ đà tăng giá bất động sản tại khu vực TPHCM, đặc biệt là lợi thế sở hữu 2 dự án thấp tầng ở khu Đông TP.HCM (Classia dự kiến mở bán 8/2022 và Clarita dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2022) trong khi câu chuyện lên Quận đang hâm nóng khu vực Bình Chánh.