MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 29.900 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : sắt thép

HPG có giá thành sản xuất thấp hơn hẳn so với các đối thủ trong nước và nhiều doanh nghiệp nước ngoài, vì vậy ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của ngành, HPG sẽ có cơ hội lớn để giành thị phần và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn.

Bên cạnh đó, HPG sẽ có mức tăng trưởng ổn định trong 2-3 năm tới từ dự án Dung Quất, và những năm sau sẽ có hiệu quả và biên lợi nhuận ngày càng cao do giảm dần sức ép từ chi phí vay và khấu hao.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ kinh tế vĩ mô thuận lợi: tăng trưởng GDP cao, lãi suất duy trì thấp và ổn định, đầu tư công tăng trưởng trong những năm tới và tỷ lệ sử dụng thép trên đầu người của Việt Nam vẫn ở mức tương đối thấp.

Chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 1 năm là 29.900 đồng (tăng 16%) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, với WACC là 14,4% và tăng trưởng dài hạn là 2%.