MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 67.400 đồng/Cp

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Dầu khí

So với báo cáo trước, chúng tôi điều chỉnh giảm 27% giá mục tiêu của GAS từ mức 92,600 đồng/CP dựa trên việc điều chỉnh chỉ số EV/EBITDA và P/E so sánh bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực châu Á.

Chúng tôi nhận thấy thị trường đã đánh giá lại EV/EBITDA của các doanh nghiệp này từ mức 12x còn 11x và P/E từ mức 15x còn 13x dưới diễn biến tiêu cực hơn của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh giảm bình quân 15% lợi nhuận ròng dự phóng cho giai đoạn 2020 – 2021 theo xu hướng sụt giảm của giá dầu.