MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 23.100 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Cao su chế biến

Cơ sở: (i) nhu cầu sử dụng lốp radial ngày càng tăng trong tương lai, (ii) chi phí nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức thấp, (iii) Nhà máy Radial GĐ1 không còn trích khấu hao từ 2021, và (iv) nhu cầu tiêu thụ xe trong nước tăng trở lại nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước.

Tiêu điểm đầu tư: Nhà máy Radial giai đoạn 2 hoạt động 100% công suất từ năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất & tiêu thụ lốp radial.

Doanh nghiệp cho biết trong điều kiện hoạt động bình thường, hai nhà máy sản xuất lốp radial sẽ hoạt động hết công suất với số lượng lốp radial sản xuất bình quân khoảng 50.000 sp/tháng, trong đó xuất khẩu chiếm 70%, tập trung chủ yếu ở thị trường Mỹ và Brazil. Lợi thế từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ làm gia tăng sản lượng bán lốp radial sang thị trường Mỹ - có sức tiêu thụ và hấp thụ khả quan.

Bên cạnh đó, Nhà mày Radial giai đoạn 1 không còn trích khấu hao từ 2021, làm gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp.Thời gian khấu hao 7 năm của nhà máy Radial giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào cuối năm 2020, giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm 70 tỷ đồng/năm (tổng mức đầu tư 1.388 tỷ đồng, trích khấu hao nhanh) từ năm 2021.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ xe trong nước tăng trở lại nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước, tác động tích cực đến tình hình tiêu thụ lốp xe trong nước, trong khi đó sản lượng xuất khẩu sản phẩm từ cao su đang có dấu hiệu phục hồi từ tháng 7.

Lượng xuất khẩu trong tháng 7 chứng kiến mức tăng 9,4%, cao hơn mức tăng 5,1% của tháng 6 so với cùng kỳ.