MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu ACB, với giá mục tiêu 27.800 đồng/Cp

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Chất lượng tài sản cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ so với quý II, ở mức 1,01%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 chỉ còn 0,44%, giảm 0,09% so với cuối năm 2021.

NIM duy trì ở mức ổn định nhờ giảm chi phí vốn cũng như đẩy mạnh cho vay bán lẻ. So với cùng kỳ, chi phí vốn đã giảm hơn 1%, mức giảm cao so với trung bình ngành.

Vốn điều lệ của ACB được tăng lên hơn 33,7 ngàn tỷ đồng, tương ứng với mức tăng thêm 6.755 tỷ đồng trong năm nay. Nguồn vốn tăng thêm đã giúp ACB quản trị rủi ro tốt hơn. Tỷ lệ an toàn vốn của ACB tăng lên 12% ở thời điểm cuối quý III/2022.

Tại mức giá hiện tại 20.600 đồng/ cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu ACB, với giá mục tiêu sau 12 tháng là 27.800 đồng/CP theo phương pháp R/I.