MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số Tháng 5/2022

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh cho thấy thanh khoản trong hệ thống quay trở lại trạng thái dồi dào.

NHNN đã bơm ròng gần 3 nghìn tỷ đồng thông qua mua kỳ hạn 14 ngày trên thị trường mở.

Tỷ giá USD/VND tại thị trường tự do tăng mạnh trong tháng 5.

KBNN phát hành 10.510 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng với lợi suất trúng thầu nhích tăng so với tháng trước. Lợi suất TPCP thứ cấp tiếp tục tăng nhẹ so với tháng trước. Khối ngoại bán ròng 666 tỷ đồng TPCP trong tháng.