MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số Tháng 03/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Tiền tệ ngân hàng

Tỷ giá USD/VND tiếp tục đà tăng do giá trị đồng USD tăng lên trên thế giới.

KBNN chỉ phát hành gần 12.200 tỷ đồng TPCP trong tháng và chỉ hoàn thành 39% kế hoạch quý 1.

Lợi suất TPCP thứ cấp 10N tiếp tục tăng nhẹ so với tháng trước. Khối ngoại mua ròng 2.047 tỷ đồng TPCP trong kỳ.