MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số 15 Tháng 11/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ do thanh khoản trong hệ thống luôn được hỗ trợ bởi việc mua ngoại tệ giao ngay. Do đó kênh thị trường mở tiếp tục không có giao dịch nào vào tháng 11.

Tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm nhẹ dù đồng USD giao dịch ổn định với một số đồng tiền khu vực.

KBNN phát hành hơn 17.172 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP thứ cấp giảm nhẹ so với tháng trước. Khối ngoại bán ròng 2,3 tỷ đồng TPCP trong kỳ.