MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ 15/8/2022

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn do thanh khoản trong hệ thống cải thiện dần. NHNN tiếp tục sử dụng kênh phát hành tín phiếu và kênh OMO trên thị trường mở để điều tiết lượng cung ứng tiền tệ. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh trong kỳ. KBNN phát hành 11.000 tỷ đồng TPCP trong kỳ với lợi suất trúng thầu tăng mạnh. Lợi suất TPCP thứ cấp đi ngang với tháng trước. Khối ngoại bán ròng hơn 512 tỷ đồng TPCP trong kỳ.