KIS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 51.930 đồng/CP

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : sắt thép

Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng giá than luyện cốc sẽ hạ nhiệt từ cuối quý II/2022 hoặc đầu quý III/2022 do triển vọng sản xuất khả quan hơn từ Trung Quốc và Indonesia.

Khu liên hợp gang thép Dung Quất (DQSC) 2 sẽ có tổng công suất 5.6 triệu tấn/năm. DQSC 2 dự kiến sẽ tung ra các sản phẩm thương mại vào 2024, đây sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai.

Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực mới như sản xuất container, thiết bị gia dụng cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Theo ban lãnh đạo, lĩnh vực sản xuất container dự kiến mang lại doanh thu thuần 8.000-10.000 tỷ đồng trong năm 2022/2023.

Tăng trưởng doanh thu trong 2022-2023 được hỗ trợ bởi tăng trưởng sản lượng HRC và thép ống, lần lượt là 16,7% và 25% so với năm trước trong 2022, và 16,7% và 10% trong 2023. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế được dự báo ở mức -3% và -8% cho 2022-2023 do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao trong 2022F và giá bán bình quân sụt giảm từ 2023 trở đi. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng sẽ tăng trưởng vượt bậc vào 2024, lần lượt là 18,3% và 11% khi DQSC 2 ra mắt các sản phẩm thương mại.

Chúng tôi kết hợp 2 phương pháp định giá là DCF và PE để đưa ra giá mục tiêu là 51.930 đồng/cổ phiếu, tương ứng PE 7.0x trong 2022F, lợi nhuận 12% và ROE 31,8%, đồng thời khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HPG.

Định giá hiện tại của chúng tôi chưa bao gồm tiềm năng phát triển của lĩnh vực bất động sản, thiết bị gia dụng và sản xuất container khi những lĩnh vực này có thể trở thành động lực tăng trưởng trong tương lai. Do đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng giá lớn nếu HPG thành công trong các lĩnh vực kinh doanh này. Biến động giá hàng hóa và gián đoạn nguồn cung đầu vào là những rủi ro cần lưu ý.