KIS: Khuyến nghị mua cổ phiếu ACB

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Ngân hàng

Với sự quan ngại đại dịch sẽ quay trở lại vào mùa đông 2020 và EU tái phong toả gần đây, chúng tôi nghiêng về các ngân hàng có năng lực tài chính và chất lượng tài sản tốt như ACB.