KBSV: Khuyến nghị trung lập dành cho ngành phân bón

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Phân bón - hóa chất

Mặc dù tình hình thời tiết thuận lợi trong năm 2023, nhưng giá các mặt hàng nông sản sẽ gặp nhiều khó khăn do nhu cầu suy yếu.

Giá phân bón hiện vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước Covid và sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong 2023.

Tính đến thời điểm cuối tháng 02/2023, đã có 3 doanh nghiệp sản xuất phân bón công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là DPM, DCM và BFC.

Trước diễn biến ảm đạm và triển vọng kém tích cực của giá phân bón, các doanh nghiệp trên đều đặt kế hoạch với doanh thu đi lùi sau một năm bùng nổ. Cụ thể trong năm 2023, DPM đặt kế hoạch 17.372 tỷ đồng doanh thu và 2.250 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 6,7% và 59,7% so với cùng kỳ.

Tương tự như DPM, DCM đặt mục tiêu 13.458 tỷ đồng doanh thu và 1.383 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2023, tương đương với mức giảm 15,5% và 67,6% so với năm trước.

Còn đối với BFC, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh có phần thận trọng với doanh thu giảm 12,9% về mức 7.476 tỷ đồng nhưng vẫn tích cực hơn so với các doanh nghiệp phân đạm với mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23%.

Sau khi trải qua hai nhịp điều chỉnh sâu vào tháng 7 và tháng 9, hệ số P/E của các doanh nghiệp phân đạm hiện đã rơi về vùng định giá tương đối thấp, như DPM (2.4x) và DCM (3.0x), so với trung bình ngành là 5.6 lần trong khi các doanh nghiệp phân bón có vốn hoá vừa và nhỏ vẫn đang ở mức tương đối cao như NFC (8.0x) và BFC (7.3x).