KBSV: Khuyến nghị mua cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 70.600 đồng/CP

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Ngoài ra, hai dự án chuẩn bị được triển khai tại TP.HCM là Minh Long và Green Lane sẽ đảm bảo kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp trong các năm tới.

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển mảng năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định dòng tiền cũng như góp phần tăng doanh thu cũng như lợi nhuận bền vững cho Hà Đô trong dài hạn.

Trong tháng 9/2021, nhà máy thủy điện Sông Tranh 4, Đăk Mi 2 và nhà máy điện gió 7A chính thức đi vào vận hành thương mại sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy lợi nhuận cho công ty trong năm 2021.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ năm 2022 nhờ hạch toán dự án Charm Villa và hầu hết các nhà máy điện chạy full công suất. Cho năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu của HDG đạt 6.001 tỷ đồng (tăng 31%so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.592 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 70.600 đồng/CP nhờ tiềm năng từ các dự án BĐS đang triển khai, cùng với đó là 3 nhà máy điện đi vào hoạt động từ quý III/2021 sẽ đóng góp lớn vào doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty.