BVSC: Mức định giá của cổ phiếu CTG hấp dẫn

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Ban lãnh đạo Vietinbank chia sẻ rằng phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Chúng tôi kỳ vọng rằng Vietinbank sẽ bắt đầu ghi nhận phí trả trước trong quý II/2022.

CTG đã có sự điều chỉnh đáng kể cùng với sự điều chỉnh của thị trường chung kéo mức P/B về còn 1,33. Đây là mức định giá hấp dẫn cho một trong những ngân hàng lớn nhất hệ thống và có sự cả thiện mạnh mẽ nhất trong vài năm qua. BVSC đang xem xét lại dự báo cũng như định giá và sẽ cập nhật trong báo cáo tới.