BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu MWG

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Doanh thu chuỗi Bách hóa Xanh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng đạt mức 41% từ việc tiếp tục mở rộng hệ thống và cải thiện doanh thu bình quân cửa hàng bên cạnh mức tăng trưởng 6% của hệ thống Thế giới di động và Điện máy Xanh, thúc đẩy bởi tăng trưởng của nhóm sản phẩm điện thoại và mô hình DMS.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị Neutral dành cho cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 181.190 đồng/CP.