BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su chế biến

Lũy kế 9 tháng năm 2022, DRC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.784 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái) và 227 tỷ đồng (tăng 11%), hoàn thành 85%/ 88% kế hoạch doanh thu thuần/lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Tổng tài sản của DRC tại thời điểm cuối quý III/2022 đạt mức 3.532 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Khoản tiền mặt và tiền gửi đạt 469 tỷ, chiếm hơn 13% tổng tài sản, có thể sẽ đem lại lợi ích cho DRC trong bối cảnh lãi suất tăng. Hàng tồn kho tăng mạnh 24% khi Công ty đang chuẩn bị cho mùa cao điểm vào quý IV, được tài trợ bằng nguồn vốn vay ngắn hạn, ở mức 797 tỷ đồng, tăng 224 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ D/A vẫn đạt mức an toàn 0,48 lần.

DRC đặt kế hoạch kinh doanh quý IV/2022, với doanh thu thuần đạt 1.282 tỷ đồng (giảm 5% so với quý trước, giảm 4% so với cùng kỳ), và lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng (giảm 27% so với quý trước, giảm 36% so với cùng kỳ). Chúng tôi cho rằng DRC hoàn toàn có thể vượt được kế hoạch đặt ra, nhờ (1) DRC thường đặt kế hoạch thấp trong quá khứ; (2) hàng tồn kho giá rẻ sẽ bắt đầu phản ánh vào quý IV/2022, giúp cải thiện biên lợi nhuận; và (3) Q4 thường là mùa cao điểm trong năm, đồng thời được hỗ trợ nhờ nhu cầu đi lại gia tăng trong bối cảnh giá nhiên liệu xăng dầu giảm.

Do kết quả kinh doanh quý III/2022 thấp hơn ước tính của chúng tôi, chủ yếu do tiêu thụ lốp bias kém hơn kỳ vọng và áp lực lỗ tỷ giá gia tăng trong bối cảnh USD tăng giá. Chúng tôi đang xem xét lại khuyến nghị, dự báo và giá mục tiêu cho DRC.