BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su chế biến

Với những con số này, chúng tôi hiểu rằng Công ty kỳ vọng sẽ cả về doanh thu và biên lợi nhuận quý IV sẽ phục hồi (Biên lợi nhuận trước thuế được giả định là 5,5% so với 4,5% trong quý III).

Chúng tôi hiện khuyến nghị Neutral với DRC và giá mục tiêu là 34.295 đồng/CP (Upside: 7,8%). Mặc dù kết quả kinh doanh quý III/2021 của DRC trượt ước tính của chúng tôi; Sự điều chỉnh gần đây của giá cao su tự nhiên và sự phục hồi nhu cầu khi nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở, cũng như việc tăng giá bán tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi hỗ trợ cho triển vọng kinh doanh thời gian tới của DRC, theo quan điểm của chúng tôi.