BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su chế biến

BVSC hạ khuyến nghị đối với DRC xuống NEUTRAL từ OUTPERFORM trước đây; và giảm giá mục tiêu 9,7% theo Phương pháp DCF và EV/EBITDA xuống 34.295 đồng/ cp (Upside: 8,0%; bao gồm suất cổ tức 4,7%) từ 36.492 đồng/ cp trước đây.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi và tích lũy cho triển vọng trung hạn đầy hứa hẹn của Công ty, khi giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn khi thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn.