BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với VNM với mức giá kỳ vọng 122.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Tiêu dùng

Với vị thế đã rất lớn ở thị trường nội địa, sẽ rất khó để VNM có thể đạt được mức tăng trưởng 2 chữ số như trong giai đoạn trước đây. Tuy nhiên xét về dài hạn, BVSC cho rằng VNM vẫn là một cổ phiếu có thể nắm giữ trong danh mục xét trên một số khía cạnh.

Đó là: (i) tiềm năng phát triển của ngành sữa Việt Nam còn lớn; (ii) định giá của VNM vẫn còn hấp dẫn so với các công ty trong khu vực; (iii) công ty vẫn tích cực đa dạng hoá và cao cấp hoá sản phẩm để đón đầu xư hướng tiêu dùng, và tích cực tìm kiếm cơ hội M&A để tăng trưởng; (iv) là cổ phiếu vốn hoá lớn có mang tính chi phối đến thị trường và là điểm đến tiềm năng của dòng vốn nước ngoài trong các câu chuyện thăng hạng của thị trường Việt Nam.

Với việc giá VNM đã giảm hơn 13% từ đỉnh, BVSC nâng khuyến nghị lên OUTPERFORM đối với VNM với mức giá kỳ vọng 122.000 đồng/cp bằng phương pháp DCF và P/E.