BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho PET và trung lập dành cho DGW

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Công nghệ thông tin

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và nâng giá mục tiêu 1 năm đối với PET lên 37.180 đồng/cp (Upside: 27,3%).

Các luận điểm đầu tư chính: (1) Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, cùng với định giá rẻ: Với giá cổ phiếu hiện tại, PET đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 là 8,95x, chiết khấu 45,9% so với mức 16,5x của DGW.

(2) Giá dầu tăng cao hỗ trợ các phân khúc liên quan đến dầu khí, bổ sung tăng trưởng cho PET.

(3) Suất cổ tức tương đối hấp dẫn ở mức 5,8-6,8% so với giá cổ phiếu hiện tại.

(4) Dự án bất động sản Thanh Đa và việc PVN thoái vốn duy trì là những catalyst trung hạn, giúp định giá của PET được đánh giá lại hơn nữa.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng giá mục tiêu theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền cho DGW của Công ty cổ phần Thế giới số lên 116.007 đồng/CP (Upside: 0,3%), nhưng duy trì khuyến nghị NEUTRAL chủ yếu do định giá đã phản ánh tương đối đầy đủ triển vọng tăng trưởng tốt của Công ty.