BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho MWG với giá mục tiêu 109.799 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch ở P/Es là 13,9x (giữa năm 2023) và 11,6x (năm 2023), chúng tôi thấy hấp dẫn so với 15,6x là mức trung bình 5 năm qua. Triển vọng tăng trưởng tích cực, thúc đẩy bởi việc Bách hóa xanh ghi nhận lợi nhuận và các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tốt từ Thế giới di động và Điện máy xanh.

Về dài hạn, chúng tôi ưa thích MWG với: (1) vị thế cạnh tranh, cho phép MWG trở thành người hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngày càng tăng của thị trường ICT và điện máy của Việt Nam; và (2) khả năng thắng cuộc từ sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang tạp hóa hiện đại tại thị trường tạp hóa quy mô lớn ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%).