BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho KDH với giá mục tiêu 55.449 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Mặc dù giá cổ phiếu gia tăng nhanh thời gian qua, tuy nhiên BVSC cho rằng KDH vẫn còn nhiều hấp dẫn và tiềm năng.

Với tốc độ tiêm chủng vaccine được đẩy mạnh và môi trường lãi suất kỳ vọng có thể duy trì hỗ trợ nền kinh tế, triển vọng kinh doanh KDH dự báo sẽ có sự tăng tốc nhanh hơn trong giai đoạn 2022-2025 với 3 quỹ đất lớn là 11A, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Khu dân cư Tân Tạo.

Do đó, BVSC tiếp tục khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu KDH với giá mục tiêu là 55.449 đồng/CP, với thời gian nắm giữ 6-12 tháng.