BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VEA với giá mục tiêu 56.464 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Trong đó, yếu tố đóng góp chính - thu nhập tài chính dự báo tăng trưởng nhẹ với tốc độ CAGR 3,3%, chúng tôi hiểu rằng phần còn lại đến từ sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform với VEA với giá mục tiêu không đổi là 56.464 đồng/CP (Upside: 21%). Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch ở mức P/E là 8,6x (giữa năm 2023) và 8,5x (năm 2023), dựa trên dự báo hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi ưa thích VEA về triển vọng phục hồi mạnh mẽ và khả năng hưởng lợi từ câu chuyện dài hạn của thị trường ô tô đang bùng nổ ở Việt Nam. Việc chuyển sang niêm yết trên sàn giao dịch chính duy trì là yếu tố thay đổi cục diện đối với cổ phiếu VEA, trong khi đó cổ tức tiền mặt bền vững thu hút các nhà đầu tư phòng thủ.