BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu TPB với giá mục tiêu 51.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2021 - 2022 của TPB lần lượt là 5.988 tỷ đồng (tăng 36,4% so với năm trước) và 7.539 tỷ đồng (tăng 25,9%).

Với việc kiểm soát COVID-19 tốt hơn và nới lỏng hạn giãn cách gần đây, chúng tôi loại bỏ chiết khấu định giá 5%, mà chúng tôi đã áp dụng cho sự không chắc chắn từ COVID-19 trong cập nhật gần đây nhất.

Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với TPB và nâng giá mục tiêu cuối năm 2022 theo Phương pháp thu nhập thặng dư lên 51.000 đồng/cổ phiếu (Upside: 15,6%).

Chúng tôi kỳ vọng đợt tăng vốn thứ hai của TPB (thông qua cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%) sẽ là catalyst cho cổ phiếu, hỗ trợ tính thanh khoản cổ phiếu và thúc đẩy việc đánh giá lại định giá hơn nữa trong các giai đoạn sắp tới.