BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu SAB với giá mục tiêu 220.500 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Tiêu dùng

Cơ sở dự báo: (i) sản lượng tiêu thụ tiếp tục tăng mạnh từ nền thấp Q3 2021, cả năm tăng 20%; (ii) biên gộp có thể giảm lại do chi phí đầu vào dần phản ánh đà tăng nhưng vẫn sẽ cao hơn năm ngoái; (iii) SG&A / doanh dự báo vẫn được quản lý tốt, duy trì mức thấp hơn cùng kỳ.

Dự báo lần này tăng 3,4% về doanh thu và 18,7% về lợi nhuận so với dự báo trước. EPS tương ứng 8.038 đồng/cp và P/E dự phóng 22,6 lần, dựa trên giá đóng cửa ngày 10/08/2022.

Trên cơ sở kỳ vọng kết quả kinh doanh nửa cuối 2022 khả quan, BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với SAB, giá mục tiêu 220.500 đồng/cp. Định giá dựa trên mức PER bình quân 25,1 lần của các doanh nghiệp cùng ngành và EPS bình quân 2022 – 2023.