BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PNJ, giá mục tiêu 119.974 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vàng bạc

Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại mức P/Es là 14,1x (giữa-2023) và 13,6x (2023), so với trung bình 5 năm là 17,9x. Do lợi nhuận tăng đột biến trong năm nay, giá cổ phiếu PNJ đã tăng 9,1% YTD, outperform mạnh mẽ so với mức giảm 35,4% của VNIndex.

Chúng tôi ưa thích PNJ, với: (1) giá trị thương hiệu hàng đầu, (2) vị thế dẫn đầu thị trường cho phép hưởng lợi từ (i) xu hướng hợp nhất đang diễn ra của ngành, và (ii) sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giàu có ở Việt Nam; và (3) tác động hạn chế từ lạm phát. Duy trì khuyến nghị Outperform.