BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PET, giá mục tiêu là 47.151 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Theo đó, tháng 7, doanh thu thuần hồi phục mạnh mẽ 46,8% so với tháng trước lên mức 1.268 tỷ đồng (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận trước thuế tăng vọt 35,7% so với cùng kỳ đạt 35 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PET tăng mạnh 8,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9.557 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 4,1% xuống 177 tỷ đồng do trích lập dự phòng chứng khoán đầu tư. Với kết quả này, PET hoàn thành 51,8%/ 34,2% dự báo tương ứng cả năm 2022 của BVSC.

Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh doanh quý III/2022 của PET. Trong Cập nhật ngành ICT mới đây, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng quý III/2022 của PET hồi phục mạnh mẽ gấp 5,4x so với quý trước lên mức 86,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo này kết hợp giả định của chúng tôi về khoản hoàn nhập dự phòng 30 tỷ đồng.

Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2022 của PET lần lượt đạt 18.456 tỷ đồng (tăng 3% so với năm ngoái) và 308 tỷ đồng (tăng trưởng 16,3%).

Tại mức giá hiện tại, PET đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 12,4x và PEG là 0,76 với triển vọng mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET, giá mục tiêu là 47.151 đồng/CP (Upside: 12,8%).

Trong khi chúng tôi kỳ vọng việc chi trả cổ tức cổ phiếu 10% cho năm 2021 sẽ củng cố thanh khoản của cổ phiếu, tiến triển hơn nữa của Đự án bất động sản Thanh Đa duy trì là catalyst mạnh mẽ, thúc đẩy việc đánh giá lại định giá mạnh mẽ khi xảy ra.