BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Tựu chung, doanh thu thuần 4 tháng đầu năm 2022 của PET tăng 17,5% so với cùng kỳ lên 6.308 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 29,8% lên 135 tỷ đồng. Với kết quả này, PET đã lần lượt hoàn thành 30,2%/ 31,8% dự báo doanh thu thuần/lợi nhuận trước thuế năm 2022 của BVSC.

Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần năm 2022 của PET sẽ tăng trưởng vững chắc 19,2% lên 20,8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 32,6% lên 340 tỷ đồng.

Sau những đợt điều chỉnh mạnh của thị trường gần đây, giá cổ phiếu của PET đã điều chỉnh mạnh 46,8% so với mức đỉnh gần đây nhất đầu tháng 4. Ở mức giá hiện tại, PET đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn với P/E năm 2022 là 9,9x và PEG chỉ 0,31, với nền tảng cơ bản duy trì lành mạnh.

Tiến triển hơn nữa từ dự án bất động sản Thanh Đa duy trì là catalyst mạnh mẽ, giúp định giá của PET được đánh giá lại một cách mạnh mẽ khi xảy ra. Duy trì khuyến nghị Outperform và giá mục tiêu (TP) 47.935 đồng/cp (Upside: 29,6%).