BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 31.300 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi ưa thích cổ phiếu MBB do MBBank là ngân hàng hàng đầu, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, có chất lượng tài sản tốt, hiệu quả hoạt động cao và có tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhiều năm qua.

Cùng với đó, BVSC kỳ vọng MBBank sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trong những năm tới khi nền kinh tế hồi phục sau đại dịch cũng như Ngân hàng có thể sẽ được cấp nhiều hạn mức tín dụng hơn khi tiếp nhận bắt buộc tổ chức tín dụng.

Nhờ đó, MBB có thể giảm lượng nợ tái cơ cấu cũng như tăng trưởng nhanh hơn trong những năm tới. Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu là 31.300 đồng/CP (cao hơn 22% so mức giá đóng cửa tại ngày 29/7/2022 là 25.650 đồng/CP).