BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu KDH

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Mặc dù vậy, trong kỳ, KDH ghi nhận lợi nhuận khác là 305 tỷ đồng, so với mức thấp -7 tỷ của quý I/2021. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2022 vẫn ghi nhận ở mức cao là 299 tỷ đồng, tăng 45%.

BVSC cho rằng triển vọng của KDH nhìn chung không có thay đổi lớn dù thị trường bất động sản được các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ hơn. Điểm tích cực có thể thấy là giá cổ phiếu có sự điều chỉnh đáng kể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư trung hạn.

Với giá thị trường ngày 26/5/2022, định giá hợp lý theo NAV của KDH đang cao hơn 33,5%. Do đó, BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho mục tiêu đầu tư trung hạn. Chúng tôi cho rằng câu chuyện lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn trong 2023, thông tin mới các dự án lớn KDC 11A Corona, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân sẽ hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong nửa sau 2022.

Rủi ro: thông tin về kiểm soát thị trường bất động sản có thể ảnh hưởng đến KDH trong ngắn hạn.