BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW và PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW mới mức giá mục tiêu theo Phương pháp DCF không đổi là 155.685 đồng/CP (Upside: 29,5%).

Đồng thời, khuyến nghị nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu PET khi mức giá hấp dẫn hơn.