BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Mặc dù chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng dự báo kết quả kinh doanh đáng kể cho năm 2021-22, tuy nhiên chúng tôi không thay đổi vào thời điểm hiện tại do sự không chắc chắn về COVID-19.

Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần của DGW là 19.988 tỷ đồng (tăng 59,5% so với năm ngoái) và lợi nhuận ròng là 421,9 tỷ đồng (tăng trưởng 57,9%). Cho năm 2022, chúng tôi dự báo doanh thu thuần của DGW là 24.468 tỷ đồng (tăng trưởng 22,4%) và lợi nhuận ròng là 519,9 tỷ đồng (tăng trưởng 23,2%).

Với giá cổ phiếu hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E forward 1 năm dự phóng (đến giữa năm 2022) và năm 2022 lần lượt là 12,3x và 11,2x. Duy trì OUTPERFROM và giữ nguyên TP theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền không đổi ở mức 154.843 đồng/ cổ phiếu (Upside: 15,8%).

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên theo dõi các nỗ lực của Công ty trong việc củng cố chuỗi giá trị của mình (ví dụ, các hoạt động M&A và các hợp đồng MES độc quyền tiềm năng cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như thiết bị gia dụng, có quy mô thị trường lớn lên đến 1 tỷ USD), là yếu tố tiềm năng củng cố triển vọng tăng trưởng cho giai đoạn tới.