BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 73.483 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nhựa

Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch tại mức P/E là 9,7x (giữa năm 2023) và 9,0x (năm 2023) hấp dẫn với triển vọng phục hồi mạnh mẽ và mức bình quân 10 năm là 12,3x. Duy trì khuyến nghị Outperform và giá mục tiêu (TP) 73.483 đồng/cổ phiếu (Upside: 37,4%, bao gồm suất cổ tức 9,6%).

Chúng tôi ưa thích BMP với: (1) triển vọng mạnh mẽ nhờ vào sự phục hồi nhu cầu nội địa, (2) vị thế dẫn đầu thị trường cho phép chuyển giao tác động từ giá nguyên liệu đầu vào tăng đến khách hàng và (3) suất cổ tức hấp dẫn. BMP duy trì hưởng lợi từ gia tăng đầu tư cơ sở hạ tầng và chủ đề hợp nhất ngành trong dài hạn.