BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 31.400 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform; nhưng đang xem xét lại dự báo và giá mục tiêu. ACB duy trì là cổ phiếu ưu thích của chúng tôi với: (1) Nền tảng ngân hàng bán lẻ ưu việt, (2) Chất lượng tài sản tốt, (3) Lợi suất sinh lời cao và bền vững; và (4) Ban lãnh đạo thận trọng trong việc quản lý chất lượng tài sản qua việc chủ động trích lập dự phòng, hỗ trợ triển vọng tăng trưởng trong những năm tới.