BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho ACB với giá mục tiêu 41.914 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng dự báo kết quả kinh doanh, trên cơ sở tiềm năng hoàn nhập dự phòng đáng kể nhờ thu nợ tích cực hơn và ghi nhận lợi nhuận từ các khoản nợ đã xử lý. Chúng tôi sẽ cập nhật về dự báo kết quả kinh doanh, cùng như xem xét lại giá mục tiêu trong báo cáo cập nhật tới.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform và giá mục tiêu (TP) 41.914 đồng/cp (Upside: 32,2%). Ở mức giá hiện tại, ACB đang giao dịch ở mức FY22 P/B là 1,49x, chúng tôi thấy hấp dẫn, dựa trên: (1) trung bình 1 năm qua là 2,11x; (2) ROE mạnh mẽ; (3) chất lượng tài sản mạnh mẽ; và (4) việc không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và cách tiếp cận thận trọng đối với cho vay bất động sản.