BVSC: Khuyến nghị mua cổ phiếu MSB với giá mục tiêu 32.400 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,200 tỷ đồng, vượt 26% so với kế hoạch đã đặt ra. Định giá cổ phiếu ở mức 32.400 đồng/cổ phần, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu MSB.

Thông tin cập nhật: Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Thu nhập lãi thuần của 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 37.6% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Thu nhập ngoài lãi tăng 107% với động lực chính đến từ khoản thu phí Bancasurannce tử Prudential diễn ra trong quý 2 năm 2021. Kết quả kinh doanh vượt trội 9 tháng đầu năm được đánh giá cao.

Chất lượng tài sản cải thiện. Tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với quý II, ở mức 1,95%. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 6 điểm cơ bản (0,06%) so với quý II cùng năm.

Tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao và ổn định. Tỉ lệ CASA được duy trì trên 20% trong nhiều năm. Trong quý III, tỷ lệ CASA tăng lên 30%, tăng 253 điểm cơ bản so với quý II và 713 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Vốn điều lệ của MSB sẽ được tăng lên trên 15.000 tỷ đồng, hơn 3.000 tỷ đồng trong năm nay. Nguồn vốn tăng thêm được tin rằng sẽ giúp MSB quản trị rủi ro cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc sau này

Những vấn đề còn tồn tại, thách thức: Trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của MSB hiện tại vẫn thấp hơn nhiều ngân hàng. Chi phí dự phòng được dự báo trong các quý sau có khả năng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của MSB

Định giá cổ phiếu: Tại mức giá hiện tại 24.600 đồng/ cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị mua với cổ phiếu MSB, với giá mục tiêu sau 12 tháng là 32.400 đồng/ cổ phiếu phương pháp kết hợp R/I và P/B.