BVSC: Giá mục tiêu của cổ phiếu MWG là 135.700 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Tuy nhiên, sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chi tiết Báo cáo tài chính và trao đổi thêm về các định hướng từ Công ty.

Do đó, BVSC duy trì mức giá mục tiêu từ báo cáo gần nhất là 135.700 đồng/CP, cao hơn 3% so với mức giá hiện tại cũng như các lí do ưa thích đối với MWG nhờ triển vọng của thị trường bán lẻ tại Việt Nam nói chung cũng như năng lực triển khai chuỗi và vị thế của MWG trong ngành.