ACBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HPG

Nguồn: ACBS- CTCK ACB

Ngành: sắt thép

HPG đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 với các dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận đều có được sự tăng trưởng tốt.

Doanh thu Hòa Phát trong quý I/2020 đạt 19.232 tỷ đồng (tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 2.303 tỷ đồng (tăng trưởng 27,3%). Lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên mức 19,3% nhờ vào giá nguyên liệu giảm so với năm ngoái.