Nhà đầu tư chuẩn bị đón dòng cổ tức, cổ phiếu thưởng cuối năm

(ĐTCK) Sau một năm kinh doanh thành công, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã và đang lên kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ vượt trội.
Nhà đầu tư chuẩn bị đón dòng cổ tức, cổ phiếu thưởng cuối năm

CTCP Mía đường Sơn La (SLS) đã thống nhất thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2017 - 2018 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 9,79 triệu cổ phiếu, dự kiến số tiền Công ty dùng để chi trả cổ tức là hơn 29,3 tỷ đồng. Khoản cổ tức này sẽ được trả cho cổ đông SLS trong tháng 12 này.

Với kết quả kinh doanh tích cực, CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) cho biết, trong tháng 12/2018, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) và CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) cũng vừa chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Bên cạnh những doanh nghiệp có truyền thống trả cổ phiếu cao như VMC, TV2, VCS, SVI… (dao động từ 60% đến 100% cả tiền mặt và cổ phiếu), năm nay, cũng có những doanh nghiệp trả cổ tức khủng do tồn đọng cổ tức của các năm trước. Đơn cử, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) vừa thực hiện thanh toán cổ tức với tỷ lệ 80% trong tháng 10/2018, tương đương với việc chi ra 32 tỷ đồng, theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, mặc dù theo kế hoạch ban đầu, cổ tức năm 2018 là 15%.

Ngoài ra, theo ông Trần Huy Loãn, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HAD, Công ty cũng đang chốt lại phương án thực hiện thêm một đợt trả cổ tức vào cuối năm 2018, tỷ lệ cụ thể đang được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất. Theo biên bản Kiểm toán Nhà nước vào cuối tháng 11/2018, kiểm toán viên Nhà nước đã kiến nghị HAD điều chỉnh giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển và tăng khoản phải trả cho cổ đông số tiền 81,8 tỷ đồng.

Bên cạnh các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp lại chọn việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Ngày 4/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 200%, tương đương phát hành gần 62,56 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Sau phát hành, Yeah1 sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 312 tỷ đồng hiện nay lên hơn 938 tỷ đồng.

Như vậy, giá trị phát hành theo mệnh giá gần 625,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty. Trong đó, tính đến ngày 30/9/2018, Yeah1 còn 1.132 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, CTCP Vinhomes Retail (VRE) đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 427,74 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1.000:225. Như vậy, giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 4.277 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Việc thưởng cổ phiếu thoạt nghe thì hấp dẫn, song soi kỹ hơn về bản chất thì phát hành cổ phiếu thưởng giống như doanh nghiệp chia nhỏ cổ phần để giá mỗi cổ phiếu sau khi chia nhỏ sẽ giảm xuống, tạo tính thanh khoản trên thị trường. Hay nói cách khác, thưởng cổ phiếu chính là nghiệp vụ làm tăng số lượng cổ phiếu, chứ không làm gia tăng giá trị vốn cổ phần, trong khi người được nhận vẫn phải thanh toán các nghĩa vụ về thuế. Dù vậy, các thông tin liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, đặc biệt là các khoản chia, thưởng luôn có sức hút với cổ đông, nhà đầu tư.

Hoàng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,269.09 13.05 1.03% 20,925 tỷ
HNX 282.33 2.57 0.91% 1,979 tỷ
UPCOM 81.07 0.24 0.29% 951 tỷ