MBS khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu VSC

Nguồn: MBS - CTCK MB

Ngành: Vận tải biển

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC) là một trong những doanh nghiệp vận hành cảng biển lớn tại Việt Nam. VSC vận hành hai cảng biển tại thành phố Hải Phòng, tạo ra dòng tiền trên 400 tỷ đồng mỗi năm.

Kết quả kinh doanh của VSC trong quá khứ luôn duy trì được sự tăng trưởng; tuy nhiên kể từ năm 2018 sự tăng trưởng này đang chững lại trước nguy cơ cạnh tranh.

Về mặt tích cực, sản lượng mà cảng mới khai thác ngày càng tăng đạt mức toàn dụng công suất và cảng mới này được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong giai đoạn mới hoạt động.

Mặt khác, giá cước khai thác cảng của VSC sẽ gặp áp lực giảm giá mạnh do các đối thủ mới gia nhập hệ thống cảng Hải Phòng, làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu VSC với mức chênh lệch giá dự kiến 10% so với thị giá hiện tại 33.900 đồng/cổ phiếu.