Thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) được nâng cấp lên thành phố

Thành phố Từ Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km² diện tích tự nhiên, dân số 202.874 người và 12 phường của thị xã Từ Sơn.
Một góc thị xã Từ Sơn. Một góc thị xã Từ Sơn.

100% các vị uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chiều 22/9 đã đồng ý nâng cấp nguyên trạng thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) lên thành Thành phố Từ Sơn.

Phương án được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày là thành lập Thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km² diện tích tự nhiên, dân số 202.874 người và 12 phường của thị xã Từ Sơn.

Trụ sở làm việc của Thành phố Từ Sơn giữ nguyên trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thị xã Từ Sơn hiện có.

Sau khi thành lập Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã (từ 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện thành 2 thành phố và 6 huyện).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid -19 nhưng kinh tế - xã hội của thị xã vẫn giữ được ổn định và phát triển. Cụ thể là: tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm (2018 - 2020) của thị xã Từ Sơn đạt 4,80% (cao hơn mức tăng chung 4,74% của tỉnh Bắc Ninh), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 175,5 triệu đồng/người/năm, bằng 3,49 lần so với bình quân chung của cả nước (50,28 triệu đồng/người/năm) và bằng 2,68 lần so với bình quân chung của tỉnh Bắc Ninh (65,32 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo trung bình giai đoạn 2018 - 2020 toàn thị xã là 0,93%, (thấp hơn mức 1,31% của tỉnh Bắc Ninh); tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, từ 59,3% năm 2018 lên 100% năm 2020.

Thẩm tra đề án Đề án thành lập Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định, việc thành lập Thành phố Từ Sơn đáp ứng yêu cầu bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Việc này sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Không có ý kiến thảo luận, 100% các vị uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn, thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là từ ngày 01/11/2021.

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục