Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch điện VIII, do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch.
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Các ủy viên của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) gồm đại diện các Bộ Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng được tham gia là thành viên Hội đồng thẩm định có Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cùng 5 tổng công ty điện lực gồm Hà Nội, TP.HCM, miền Trung, miền Bắc, miền Nam.

Cũng sẽ có các chuyên gia phản biện, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực sẽ tham gia Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII. Các chuyên gia này sẽ được Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ định Bộ Công thương làm Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định Quy hoạch điện VIII theo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chất dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được biết, sáng nay, 25/2, Bộ Công thương đã có phiên họp đầu tiên với các Bộ, ngành và các bên liên quan để giới thiệu về Quy hoạch điện VIII.

Trong Báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực vào tháng 2/2021 có nhận xét, theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, nội dung Dự thảo Quy hoạch điện VIII sẽ được lấy ý kiến rộng rãi ít nhất 30 ngày tính từ khi gửi hồ sơ lấy ý kiến (và hiện có mốc trước ngày 17/3/2021).

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, nghiên cứu, chỉnh sửa để hoàn thiện Đề án Quy hoạch điện VIII trước khi trình Hội đồng thẩm định để thẩm định Quy hoạch.

Thời gian kết thúc thẩm định của Hội đồng thẩm định là khoảng 60 ngày, dự kiến là vào cuối tháng 5/2021 (theo quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP). Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án Quy hoạch điện VIII trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Hương
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục