Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Lãi ròng năm 2018 đạt 47.100 tỷ đồng tăng trưởng 247%

(ĐTCK) Năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 626.800 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm (tương đương 96.000 tỷ đồng) và tăng 26% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất đạt 57.000 tỷ đồng và 47.100 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 234% và 247% so với kế hoạch đề ra.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Lãi ròng năm 2018 đạt 47.100 tỷ đồng tăng trưởng 247%

Với phương án giá dầu là 65 USD/thùng, các chỉ tiêu tài chính năm 2019 của PVN được đặt ra với tổng doanh thu 612.200 tỷ đồng, nộp ngân sách 87.500 tỷ đồng. Năm 2018, PVN nộp ngân sách nhà nước 121.300 tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm (tương đương 47.500 tỷ đồng) và tăng 24% so với năm 2017. 

Với riêng Công ty mẹ, PVN đặt mục tiêu năm 2019 đạt doanh thu 307.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 38.700 tỷ đồng và 31.300 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

năm 2019

I

Gia tăng trữ lượng

Tr.tấn quy đổi

5-10

II

Khai thác Dầu khí

Tr.tấn quy đổi

22,06

1

Dầu thô

Triệu tấn

12,37

1.1

Trong nước

Triệu tấn

10,43

1.2

Ngoài nước

Triệu tấn

1,94

2

Khí

Tỷ m3

9,69

III

Sản xuất sản phẩm

1

Điện

Tỷ Kwh

21,60

2

Đạm

Nghìn tấn

1.575

3

Xăng dầu các loại

Nghìn tấn

11.350

Hà Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục