Tập đoàn Dầu khí (PVN): 5 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch năm

(ĐTCK) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, 11 tháng đầu năm 2018, PVN nộp ngân sách nhà nước 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch năm.
Tập đoàn Dầu khí (PVN): 5 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch năm

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt gần 2 triệu tấn, vượt 11,3% so với kế hoạch tháng. Tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch và bằng 96,8% kế hoạch năm

Các hoạt động sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là sản xuất đạm tháng 11 đạt 97.000 tấn, tính chung 11 tháng đạt trên 1,47 triệu tấn, thực hiện 96,4% kế hoạch năm.

Có ba đơn vị thuộc Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế gồm BSR, GAS, PVT.

Ngoài ra, có hai đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Đó là CTCP PVI, với lợi nhuận trước thuế đạt 774,8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) với kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 919,3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm.

Hải Yến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục