Nhiều tập đoàn thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước báo lỗ 6 tháng đầu năm

(ĐTCK) Có 5/19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thua lỗ, đặc biệt là Tổng công ty Hàng không lỗ 7.474 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu lỗ 1.360 tỷ đồng... 
Nhiều tập đoàn thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước báo lỗ 6 tháng đầu năm

Ủy ban quản lý vốn nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại, giá dầu thô giảm sâu kỷ lục đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của đa số các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban.

Số liệu cập nhật kết quả sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty cho thấy, đối với báo cáo hợp nhất, tổng doanh thu của 18/19 tập đoàn, tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 731.073,63 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm. Trong đó, có 5 tập đoàn, tổng công ty đạt trên 50% kế hoạch năm 2020 và 13 tập đoàn, tổng công ty còn lại đạt dưới 50% kế hoạch năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế của 18/19 tập đoàn, tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 15.169,76 tỷ đồng, bằng 21,3% kế hoạch năm. Trong đó, có 5/19 tập đoàn, tổng công ty thua lỗ, đặc biệt là Tổng công ty Hàng không lỗ 7.474 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu lỗ 1.360 tỷ đồng...

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận khá gồm Tổng công ty Cảng hàng không đạt 72,8% kế hoạch, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đạt 57,3% kế hoạch, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 48,3% kế hoạch; Tổng công ty Thuốc lá đạt 48,4% kế hoạch, Tổng công ty Lâm nghiệp đạt 46,5% kế hoạch.

Đối với công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, ước tính tổng doanh thu của 19/19 công ty mẹ - Tập đoàn, tổng công ty đạt 356.126,81 tỷ đồng, bằng 43,2% kế hoạch năm 2020. So với kế hoạch năm 2020, có 4/19 tập đoàn, tổng công ty đạt doanh thu trên 50% kế hoạch; một số doanh nghiệp đạt doanh thu thấp so với kế hoạch bao gồm: Tổng công ty Hàng không đạt 23,4% kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất đạt 9,7% kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Cao su đạt 16,8% kế hoạch, Tổng công ty Cà phê 29,6%...

Lợi nhuận trước thuế của các công ty mẹ thuộc 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 7.599,32 tỷ đồng, bằng 16,5% kế hoạch năm. Trong đó, có 7/19 tập đoàn, tổng công ty lỗ, gồm: Tổng công ty Hàng không lỗ 6.067 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu lỗ 1.378 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất lỗ 515 tỷ đồng, Tổng công ty Lương thực miền Nam lỗ 160,54 tỷ đồng, Tổng công ty Đường sắt lỗ 174,6 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải lỗ 71,35 tỷ đồng, Tổng công ty Cà phê lỗ 41,63 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

Đầu tư, phát triển theo kế hoạch được giao, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ủy ban; thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục khó khăn do dịch mang lại và do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu.

Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác quản lý giám sát, phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời trong các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

Hiếu Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục