Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Tại Hội nghị thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cuối tuần qua, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa VSD và các thành viên trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần không nhỏ vào thành công của thị trường chứng khoán năm 2020.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSD phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSD phát biểu tại Hội nghị

Dấu ấn 2020

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận. Tổng số tài khoản người đầu tư được quản lý thông tin đến ngày 31/10/2020 đạt gần 2,7 triệu tài khoản, tăng hơn 12% so với thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, số tài khoản tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh là 152.438, tăng hơn 67% so với ngày 31/12/2019. VSD đã thực hiện thanh toán hơn 3.368.754 tỷ đồng chứng khoán cơ sở và hơn 3.800 tỷ đồng chứng khoán phái sinh

Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công ảnh 1

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Quang, Phó tổng giám đốc VSD cho biết, các thành viên của VSD đã thực hiện tương đối tốt việc tuân thủ quy định tại các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD. Đặc biệt, VSD đã phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) triển khai nghiên cứu một số sản phẩm, dịch vụ mới trong năm 2020 như bù trừ, thanh toán cho hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và dự kiến đưa sản phẩm này vào giao dịch, bù trừ, thanh toán trong quý I/2021. Trong thời gian tới, VSD sẽ tiếp tục phối hợp với HNX giới thiệu, tuyên truyền cho thành viên thị trường để góp phần triển khai thành công sản phẩm mới này.

Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công ảnh 2

Bên cạnh đó, VSD cũng tiến hành nghiên cứu mô hình đối tác trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở, sản phẩm giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về; tham gia xây dựng khung pháp lý cho các sản phẩm này thông qua việc góp ý đối với Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019, Thông tư thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTC và Thông tư 203/2015/TT-BTC đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tính toán, quản lý và sử dụng ký quỹ giao dịch của thị trường chứng khoán cơ sở.

Hiện VSD đang phối hợp với HNX để nghiên cứu, triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới, chuẩn bị sẵn sàng triển khai các bước công việc cần thiết như xác định giới hạn vị thế, tỷ lệ ký quỹ sau khi cơ quan quản lý lựa chọn chỉ số làm tài sản cơ sở, đồng thời nghiên cứu phương án cung cấp dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD, chuẩn bị đầu tư hệ thống phần mềm, tham gia xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai dịch vụ này.

Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công ảnh 3

Năm 2020, VSD cũng triển khai xây dựng hệ thống Cổng giao tiếp với các tổ chức phát hành, trong đó có nhiều tổ chức phát hành là các thành viên thực hiện đăng ký chứng quyền, chứng khoán cơ sở tại VSD, nhằm tạo ra một kênh thông tin điện tử chính thức để trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa VSD và các tổ chức phát hành.

Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công ảnh 4

Tại Hội nghị, đại diện nhiều thành viên như Công ty Chứng khoán MaybankKimEng, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng HSBC Việt Nam, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam... đều cho rằng, VSD luôn lắng nghe ý kiến, chia sẻ vướng mắc, khó khăn với thành viên, đặc biệt luôn tích cực đổi mới để bám sát sự phát triển của thị trường.

Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công ảnh 5

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao các kết quả mà VSD đã đạt được trong năm 2020 và sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên với VSD trong hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo cho hoạt động lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được vận hành suôn sẻ, an toàn, hiệu quả và bảo mật; góp phần không nhỏ vào thành công của thị trường chứng khoán năm 2020.

Liên quan đến gói thầu công nghệ thông tin trong năm 2020, VSD đã phối hợp với nhà thầu KRX/CMA xây dựng và công bố bộ tài liệu đặc tả điện kết nối giữa hệ thống của VSD và hệ thống của các thành viên, ngân hàng thanh toán. Về cơ bản, các thành viên đã nắm bắt được các nội dung cần thực hiện điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu vận hành các quy trình nghiệp vụ khi hệ thống mới được đưa vào triển khai. VSD kịp thời thông báo kế hoạch triển khai các công việc thuộc phạm vi dự án đến các thành viên thị trường, phối hợp với thành viên thực hiện các công tác chuẩn bị kiểm thử chức năng hệ thống mới.

Kết nối cơ hội, chia sẻ thành công ảnh 6
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCK phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hợp lực phát triển năm 2021

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSD cho biết, Luật Chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2021 sẽ giúp thị trường chứng khoán có nền tảng phát triển tốt hơn.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đối với thị trường cơ sở sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào hoạt động và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 được ban hành, vừa qua, VSD với tư cách là CCP và BIDV với tư cách là ngân hàng thanh toán đã tổ chức các buổi làm việc thống nhất quy trình phối hợp, thống nhất xây dựng hệ thống kết nối điện thanh toán giữa CCP và ngân hàng thanh toán.

BIDV chia sẻ, Ngân hàng đang thực hiện bổ sung module mới trong hệ thống ngân hàng thanh toán nhằm phục vụ các nhu cầu điều chuyển tiền, thanh toán các giao dịch đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu các tác động tới quá trình thanh toán của các thành viên bù trừ.

Bên cạnh đó, khi thị trường tài chính phát triển thì các chứng khoán đã tái lưu ký tại VSD được làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại các tổ chức tín dụng ngày càng nhiều. Do vậy, để thuận tiện hơn cho các bên nhận cầm cố trong quá trình phong tỏa tài sản đảm bảo là chứng khoán đã tái lưu ký, BIDV cũng đề xuất VSD nghiên cứu xây dựng các quy chế giúp đẩy nhanh quá trình phong tỏa tài sản đảm bảo.

Thời gian tới, VSD sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như sau: phối hợp với thành viên xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ của VSD để phù hợp với Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật; tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo gói thầu công nghệ thông tin cho thị trường (test và chuyển đổi dữ liệu…); đẩy mạnh thực hiện và phát triển các sản phẩm E-voting, E-meeting, các sản phẩm mới sau khi hệ thống công nghệ thông tin theo gói thầu 04; dữ liệu nghiệp vụ giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký được nhanh chóng và an toàn.

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Dũng yêu cầu VSD và các thành viên của VSD tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phù hợp với Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật; nghiên cứu những nội dung kiến nghị thành viên vào quy chế quy trình của VSD; phối hợp triển khai thực hiện giao dịch chứng khoán trong ngày, thanh toán chứng khoán chờ về, tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, các văn bản pháp lý, đặc biệt là Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 đã hoàn chỉnh và dự kiến được ký ban hành cuối năm nay để thi hành Luật Chứng khoán mới có hiệu lực từ đầu năm 2021. Đây là cơ sở để VSD, cùng với cơ quan quản lý, các thành viên trên thị trường có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hướng đến các sản phẩm tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Vân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục