Điều kiện hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xây, sửa chữa nhà ở

(ĐTCK) Điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để xây, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo?
Điều kiện hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xây, sửa chữa nhà ở

Trả lời:

- Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2015 (trước đây là Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn I kết thúc cho vay năm 2012). Điều kiện để được hộ nghèo hỗ trợ nhà ở là:

+ Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;

+ Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác;

+ Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 08 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

- Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (trước đây là Quyết định số 716/2012/QĐ-TTg thực hiện thí điểm từ 2012-2013). Điều kiện để hộ được hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão, lụt:

+ Chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà.

Bên cạnh đó, điều kiện để được vay vốn NHCSXH là:

 - Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng chính phủ giao cho UBND các tỉnh thực hiện lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ gửi Bộ xây dựng và cơ quan chủ trì.

- Căn cứ vào Phạm vi, đối tượng, điều kiện hỗ trợ qui định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, điều kiện để được vay vốn NHCSXH là hộ gia đình nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ do Ủy ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền phê duyệt và cung cấp cho NHCSXH làm căn cứ để cho vay.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục