Thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, trường hợp không thể trả nợ đúng hạn thì được xử lý ra sao? Thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội như thế nào?
Thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Trả lời:

Trường hợp hộ vay không trả nợ đúng hạn do thiên tai, dịch bệnh và nguyên nhân khách quan khác, đã được NHCSXH kiểm tra xác nhận và có giấy đề nghị gia hạn nợ, thì NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ. (Tiết a, Điểm 13.3, Khoản 13, công văn 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 về hướng dẫn cho vay đối với hộ nghèo). Các trường hợp bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được sử dụng theo mẫu 09A/TD, công văn số 4086/NHCS-TDNN ngày 26/10/2016 V/v sửa đổi thủ tục, quy trình gia hạn nợ thông thường.

Nếu bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện được gia hạn theo quy định tại Quyết định 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH (hộ vay vốn có mức độ thiệt hại thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40%) thì thực hiện và sử dụng mẫu biểu theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 Quyết định Ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

Thời gian cho gia hạn nợ: NHCSXH nơi cho vay có thể thực hiện việc gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay nhưng tổng số thời gian cho gia hạn nợ không quá 12 tháng đối với cho vay ngắn hạn và không quá 1/2 thời hạn cho vay ghi trên sổ vay vốn đối với cho vay trung hạn (Tiết b, Điểm 13.3, Khoản 13, công văn 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 về hướng dẫn cho vay đối với hộ nghèo).

Về thủ tục cho vay: Thủ tục vay vốn của người vay đã được cải tiến rất thuận lợi và đơn giản, người vay chỉ lập: 01 giấy đề nghị vay vốn và 01 Sổ vay vốn (mẫu in sẵn) theo hướng dẫn của NHCSXH.

Các thủ tục này đã được công bố công khai trên website cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://thutuchanhchinh.vn) và trên website NHCSXH (http://www.vbsp.org.vn/viewarticle.php?artid=1372).

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục